Επικοινωνία

Πάνα Σαπούνι Χαρτί (Αθανασίου Κωνσταντίνος Ν.)
Χαρτικά και είδη καθαρισμού

Ανθίμου Γαζή 12
Λάρισα 41222

Τηλ.: 2410-536949

Email: info@clickandclean.gr